Informační povinnost podle §5 zákona o elektronickém obchodu, §14 podnikový zákoník, §63 obchodní předpisy a informační povinnost podle §25 zákona o médiích.

Vlastník a vydavatel médií, jakož i odpovědný za obsah na tomto webu:

Vienna Walhall Academy VW na podporu mladých umělců a hudebníků

Prager Strasse 62/2, 1210 Vídeň

E-mailem: [email protected]

Řešení sporů EU

V souladu s nařízením o online řešení sporů ve věcech spotřebitelů (nařízení o ODR) bychom vás chtěli informovat o platformě pro řešení sporů online (platforma OS).
Spotřebitelé mají možnost podávat stížnosti na platformu Evropské komise pro řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/odr?tid=121252897 soudit. Potřebné kontaktní údaje naleznete výše v našem právním upozornění.

Rádi bychom však zdůraznili, že nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o urovnání sporu před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Odpovědnost za obsah této webové stránky

Neustále vyvíjíme obsah této webové stránky a snažíme se poskytovat správné a aktuální informace. Bohužel nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za správnost veškerého obsahu na tomto webu, zejména za obsah poskytovaný třetími stranami.

Pokud si všimnete problematického nebo nelegálního obsahu, okamžitě nás kontaktujte, kontaktní údaje najdete v otisku.

Odpovědnost za odkazy na tomto webu

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, za jejichž obsah nejsme odpovědní. Odpovědnost za odkazované webové stránky existuje podle Oddíl 17 EKG Ne pro nás, protože jsme nevěděli o nezákonných činnostech, nezaznamenali jsme takové nezákonné činnosti a okamžitě bychom odstranili odkazy, pokud bychom se o nezákonných činnostech dozvěděli.

Pokud si všimnete nelegálních odkazů na našich webových stránkách, kontaktujte nás, kontaktní údaje najdete v právním upozornění.

Informace o autorských právech

Veškerý obsah a informace na tomto webu (obrázky, fotografie, texty, videa) jsou chráněny autorskými právy vlastníka média. Všechna práva vyhrazena. V případě potřeby bude stíháno neoprávněné použití, dokonce i částí obsahu tohoto webu.

Pokud na této webové stránce najdete obsah, který porušuje autorská práva, kontaktujte nás.
E-mailem: [email protected]

Fotografický kredit

Obrázky, fotografie a grafika na tomto webu jsou chráněny autorskými právy.

Práva k obrázku patří následujícím fotografům a společnostem:

  • Weinviertel Festival
  • Gesine Görlich-Fletzberger
  • Ivo Ivanschitz