Rheingold
Zkrocení přírody a spory o moc a lásku.
Valkýra
Vymanit se z logiky moci - „Die Walküre“.
Siegfried
Sturm und Drang - vzpoura proti starému řádu.
Götterdämmerung
Konec starého řádu - moc se vrací zpět do přírody.